stavebne sporenie

Podstata cieľovej sumy pri uzatváraní stavebného sporenia

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré aktívne využívajú možnosti stavebného sporenia. Otázkou však je, či aspoň väčšina klientov je dokonale pozná podstatu tohto sporenia a možnosti, aké prináša.

stavebné sporenie Pri zakladaní stavebného sporenia treba myslieť na základnú vec. Tou je, že s peniazmi, ktoré na svoj účet vložíme, nedisponujeme len po dobu šiestich rokov, a teda lehoty sporenia. Mnohí toto sporenie vnímajú len ako odkladanie peňazí s cieľom zarobiť na štátnej prémii a úrokoch. Lenže v reálnom neskoršom živote sa nám to zas až toľko neoplatí. Jedine, že by sme na sporenie odkladali vysoké sumy, ktoré sú pre priemernú populáciu nepredstaviteľné. Najmä kvôli vysokým výdavkom na každodenný život a priemerným zárobkom, ktorý v tejto krajine je. Nehovoriac o tom, že viac ľudí sa v súčasnosti približuje k podpriemeru. Preto zamestnanci spoločností, u ktorých si sporenie zakladáme, zdôrazňujú potrebu cieľovej sumy stavebného sporenia. Vychádzajú z toho, že drvivá väčšina klientov využíva z danej spoločnosti aj možnosť poskytovania úveru.

Pri každej zmluve musíte stanoviť cieľovú sumu sporenia. Ide o konečnú sumu, ktorú by ste radi nasporili po tých šiestich rokoch. Tvoria ju všetky vaše vklady, súčet štátnych prémií za jednotlivé roky, úroky a aj váš stavebný úver. Je ohraničená zákonom od 5 000 € až 170 000 €. Počas sporenia si ju môžete upraviť, avšak za určitý poplatok. Tu sa dostávame k prvej, a síce menej podstatnej veci. V prípade, že si chcete nasporiť o niečo viac, ako ste na začiatku plánovali, platíte pre vás zbytočné poplatky za navýšenie cieľovej sumy. Môžu sa pohybovať od 10 eur vyššie. V závislosti na navýšení a spoločnosť. Pre vás je takáto platba zbytočná, pretože ak si na začiatku stanovíte vyššiu sumu, nestane sa nič, ak danú čiastku po šiestich rokoch nesplníte. Ďalej svoje možnosti prekročíte a stanovíte si priveľkú sumu, ktorú za tých šesť rokov nenasporíte a budete odhodlaní danú čiastku dosiahnuť, ste nútení predĺžiť si dobu sporenia.

Podstatnejšou vecou je už spomínaný úver. Pracovníci by vám mali vopred vysvetliť, že maximálna výška úveru je stanovená práve cieľovou sumou. O možnostiach najviac diskutujú so študentmi. Ich príjmy väčšinou nie sú natoľko vysoké, aby sa zaväzovali nasporiť veľké peniaze. Mnohí študenti ani nedostanú štátnu prémiu, pretože nesplnia minimálnu hranicu pre jej získanie. Výhodou je, že klient nie je viazaný splniť požadovanú ročnú sumu. Ak si študent vysokej školy založí sporenie, mal by premýšľať aj nad čerpaním úveru, prípadne medziúveru, ak by peniaze potreboval skôr. Mnohí poradcovia odporúčajú nastaviť vyššiu cieľovú sumu. Povedzme že nie 10 000 eur, ale 30 000 eur. Ide o priemernú čiastku, o ktorú žiada väčšina klientov na zariadenie bývania, prerábanie a pod. Študent sa tak v prípade potreby vyhne poplatkom za navýšenie cieľovej sumy. Samozrejme, výška úveru sa dá zdvihnúť, ale opäť za poplatok, ktorý si spoločnosť účtuje. Preto ak v budúcnosti počítate s úverom na bývanie a nemáte zatiaľ nasporené peniaze, prípadne vysoký príjem, je lepšie nastaviť si vyššiu cieľovú sumu už pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení.